Terminy

Impressum

 

Nijesh- Rhythmus und Berührung
navigation
Meditation

Meditace je stav prostý myšlenek, pocitů, nálad, posuzování, hodnocení, porovnávání. Být v meditaci znamená naprostý vjem přítomnosti teď a tady. Uvědomovat si, jak jeden okamžik přechází v druhý. Náš život se odehrává vždy v přítomném okamžiku.

Techniky (meditace podle Osho, vipassana, zazen...) nám mohou pomoci vytvořit vnitřní prostředí, ve kterém může meditace probíhat.

Pozorování – být svědkem je podstatou všech technik. Pozoruj své myšlenky, pocity, tělesné vjemy, a nehodnoť je; tak vznikají mezery, ve kterých dochází k meditaci. Meditace je milost - dar.

 

Meditační kempy

Ve 4denním meditačním kempu experimentujeme převážně s aktivními, dynamickými a na tělo zaměřenými technikami, které ponechávají značný prostor pro pohyb, emocionální vyjádření, dýchání, hlasový projev a tanec předtím, než vstoupíme do uvolnění a do ticha.

Druhý aspekt je vždy: jak mohu zapojit uvědomění a meditaci do svého každodenního života? Jak mohu zůstat při každodenních činnostech bdělý a uvolněný? Jak se mohu cvičit v bdělosti, pozornosti?

Kurs poskytuje dost času a prostoru pro otázky a diskusi tak, aby každý mohl po návratu domů sám dále cvičit.

meditationgroup

Literatura:
Osho       Meditace – první a jediná svoboda
                 Meditationsführer/Mediationguide
                 Das Hara Buch/The Inner Journey
                 Das Feuer der Meditation/The Path of Meditation
                 Das Yoga Buch I und II/Yoga-The Alpha and the Omega

Charlotte Joko Beck     Einfach Zen/Nothing Special

Ezra Bayda                     Zen sein-Zen leben/Being Zen

Jon Kabat-Zinn             Im Alltag Ruhe finden u.a.

Willigis Jäger                Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens u.a.

Larry Rosenberg          Mit jedem Atemzug/Breath by Breath

Terminy      

         

     
       
    nahoru  
       
    Inner Visions Design  

Semináře aktivní meditace a meditace tich